ลงพื้นที่ตรวจสอบ ให้คำแนะนำมาตรการการป้องกัน COVID-19 พร้อมตรวจประเมินสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลนครอุดรธานี นำโดยนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบ ให้คำแนะนำมาตรการการป้องกัน COVID-19 พร้อมตรวจประเมินสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ และมอบหน้ากากผ้า เจลล์ล้างมือ ให้กับสถานที่ก่อสร้างภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ได้แก่ เขตก่อสร้างส่วนต่อขยายโรงพยาบาลกรุงเทพ อุดรธานี , เขตก่อสร้างกิจการโรงแรม ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ , โครงการหมู่บ้านจัดสรรสิริทรัพย์ ซอยประชาสันติ และโครงการหมู่บ้านจัดสรรกานนาดา ซอยประชาสันติ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวมีจำนวนวิศวกร เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และแรงงานก่อสร้างจำนวนมาก สำหรับแรงงานที่ทำงานในแต่ละโครงการ มีแรงงานไทย 90% และแรงงานต่างด้าว 10% เป็นชาวกัมพูชา ชาวพม่า และชาวไทยใหญ่ ซึ่งแรงงานต่างด้าวได้เข้ามาในเขตก่อสร้างกว่า 4 เดือนแล้ว ไม่ได้เดินทางออกนอกพื้นที่  มีที่พักอาศัยแยกเป็นสัดส่วน ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานีได้เน้นย้ำให้รักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาด/เจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า  และลงทะเบียนรายชื่อผ่านสมุดบันทึกก่อนเข้าพื้นที่งานก่อสร้าง และหลังออกจากพื้นที่งานทุกครั้ง พร้อมทั้งให้รักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร  จำกัดจำนวนของวิศวกร เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง ไม่ให้มีความแออัดจนเกินไป  ซึ่งทางสถานที่ก่อสร้าง ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี และพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

วันที่เผยแพร่: 
Friday, January 8, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 98