ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ที่คุ้มแขก (ถ.ศรีชมชื่น) 25 พ.ค. 57

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมทีมบริหาร อำนวยการดับเพลิง และเข้าพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่คุ้มแขก (ถ.ศรีชมชื่น) ทันที่ที่เพลิงสงบลง

จำนวนผู้เข้าชม: 456