ร่วมสัมมนา Next Udonthani 2025 ในงาน Smarter City IN ACTION

 เทศบาลนครอุดรธานี 
 
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมสัมมนา Next  Udonthani  2025  ในงาน Smarter City IN ACTION  “รวมพลคนดิจิทัล ร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ”   สนับสนุนนครอุดรธานี  สู่ความเป็น Smart City 
8 ก.ย.2563  ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  ร่วมสัมมนา Next  Udonthani 2025  ในงาน Smarter City IN ACTION  “รวมพลคนดิจิทัล ร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ”  โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) (depa) กล่าวว่าตามที่นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบนโยบายให้  depa ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเติบโตและเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน   อันส่งผลต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ จึงได้ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี  จัดงาน “รวมพลคนดิจิทัลร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smarter City IN ACTION )” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร การท่องเที่ยว และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการบริหารธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ  ซึ่งมีกิจกรรมสัมมนา Next  Udonthani 2025 โดย นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี , ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี , ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี , ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และกิจกรรมแชร์เทคนิคการทำธุรกิจให้สำเร็จด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล , การออกบูธของ Digital Startup กว่า 30 ราย
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, September 8, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 31