ร่วมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.45 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งทรงคอนเสิร์ต ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในการนี้นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้ร่วมรับเสด็จฯ และร่วมทรงคอนเสิร์ตกับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน พ่อค้า ประชาชนและนักเรียน นักศึกษาร่วมรับเสด็จฯ

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, February 5, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 69