ร่วมพูดคุยเรื่องการเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ให้สัมภาษณ์รายการ สวท.อุดรธานี FM 93.75 Mhz ดำเนินรายการโดยนายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี โดยได้ร่วมพูดคุยเรื่องการเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนตามปกติ หลังจากทำการผ่อนมาตรการล็อคดาวน์เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก งานบัตรประจำตัวประชาชน การขอมีบัตรใหม่ การขอเปลี่ยนบัตร การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน การตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตร การขอสำเนาทะเบียนบ้าน การขอสำเนาทะเบียนอาคาร ( ท.ร.14อ ) การแจ้งเกิด การแจ้งเกิดเกินกำหนด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายเข้า การแจ้งย้ายออก การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ และการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, May 14, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 42