ร่วมพิธีเปิดงาน เทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 น.  ณ เวทีกลาง ถนนประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
พณฯ ท่านอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ประจำปี 2562 โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  กล่าวต้อนรับ นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนนับเป็นประเพณีนิยมให้วันตรุษจีนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของ    ชาวจีนแผ่นดินใหญ่และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ตามปฏิทินจีนซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ถือเป็นการเฉลิมฉลองเริ่มต้นปีใหม่ของคนทุกสัญชาติที่มีเชื้อสายจีน เทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยเทศบาลนครอุดรธานีร่วมกับจังหวัดอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนจังหวัดอุดรธานี สมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี และภาคเอกชนภายในจังหวัดอุดรธานี ได้ประสานความร่วมมือร่วมใจในการจัดงานเทศกาลตรุษจีนอุดรธานีขึ้น ซึ่งเริ่มต้นการจัดงานครั้งแรกเมื่อปี 2547 เป็นต้นมา ซึ่งเทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ได้ถูกบรรจุในปฏิทินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 2559  จนถึงปัจจุบัน ครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 16 โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2562  เป็นเวลา 3 วัน อีกทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบเมือง 126 ปี อุดรธานี โดยกิจกรรมได้จัดให้มีการไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากวัดสุนทรประดิษฐ์ โซนวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน โซนวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม การเขียนอักษรจีน   วัฒนธรรมการชงชา การออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชนิด 
กิจกรรมการประกวด Cover Dance Chinese  การประกวด Kid Chinese  การประกวดเชิดสิงโตดอกเหมย และ กิจกรรมบันเทิงจากศิลปินชื่อดัง ตลอดทั้ง 3 วัน ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงบริษัทห้างร้านและประชาชนชาวอุดรธานีเป็นจำนวนมาก
จำนวนผู้เข้าชม: 259