ร่วมประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการก่อสร้างจุดรับ-ส่ง ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลอุดรธานี

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรักษ์ธรรม ชั้น 7 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการก่อสร้างจุดรับ-ส่ง ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลอุดรธานี โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นายประจักษ์ หล้าจางวาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี น.ส.นิยดา ทิพย์ฤาชา พนักงานสถาปนิก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี นายอุดมศักดิ์ ธรรมนำศีล ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง เทศบาลนครอุดรธานี วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล นายช่างเทคนิค เข้าร่วมประชุม ซึ่งโครงการก่อสร้างจุดรับ-ส่ง ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความแออัด เพื่อรองรับกรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉินปริมาณมาก ลดปัญหาการจราจรติดขัดช่วงเช้า ช่วงเวลาเร่งด่วน และเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป

วันที่เผยแพร่: 
Saturday, November 6, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 507