ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธา

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผอ.กองการแพทย์ รพ.เทศบาลนครอุดรธานี นางกนกอร ไชยมูล ผอ.สำนักการศึกษา น.ส.สุพรรณี ปัชชาดี หน.กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักสาธารณสุขฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 31/2564
ด้าน ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้รายงานสถานการณ์ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 1-12 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง และได้หารือถึงการตรวจหาเชื้อโควิด COVID-19 เชิงรุก ด้วย ATK สำหรับครูและนักเรียนที่ยังไม่ได้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด COVID-19 แล้ว และที่ได้รับวัคซีนแล้ว ทุกคน 100%
โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานในการประชุม นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จ.อุดรธานี และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการเปิดการเรียนการสอน On site ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีสถานศึกษาผ่านเกณฑ์ สามารถเปิดได้ 383 แห่ง กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน เนื่องจากครูและนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนน้อยกว่าร้อยละ 85 สำหรับเด็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ตรวจเชิงรุก ด้วย ATK ทุกคน

 

วันที่เผยแพร่: 
Sunday, November 7, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 523