ร่วมนั่งรถซิตี้บัส วิ่งทดสอบระบบ ก่อนเปิดใช้จริง โดยใช้ เส้นทางทดสอบ คือ "สาย 20 สีแดง"

ร่วมนั่งรถซิตี้บัส วิ่งทดสอบระบบ ก่อนเปิดใช้จริง โดยใช้ เส้นทางทดสอบ คือ "สาย 20 สีแดง" โดยเริ่มที่ เทศบาลนครอุดรธานี ไปยัง ศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ แล้ว กลับมาจอดที่เทศบาลนครอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 203