ร่วมงาน MTV EXIT คอนเสิร์ตเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับอันตรายจากการค้ามนุษย์ 24 พ.ค. 57

นาย อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี, คุณ อมรรัตน์ บรรยงก์สินธุ์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, คุณ ภมรา ตรีวัฒนสุวรรณ, Matt Love MTV Exit Director, ตูน Bodyslam, คุณ วรรณภาลักษณ์ บุญสกุลเจริญ(เอมมี่) VJ MTV เป็นเกียรติร่วมงาน MTV EXIT คอนเสิร์ตเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับอันตรายจากการค้ามนุษย์ ณ อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี วันเสาร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2557

จำนวนผู้เข้าชม: 554