ร่วมคัดกรองอุณหภูมิร่างกายที่งานประชุมเพลิงสรีรสังขาร หลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน

เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมปฏิบัติภารกิจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายด้วยระบบกล้อง Thermoscan จุดคัดกรอง 1, 2 งานประชุมเพลิงสรีรสังขาร หลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน วัดเกษรศีลคุน (วัดป่าบ้านตาด) 23-24 พค.63 เวลา 07.00น.-18.00 น.

วันที่เผยแพร่: 
Sunday, May 24, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 107