รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

                                                                         ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

 

 

วันที่เผยแพร่: 
Monday, July 9, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 1,016