รับมอบแอลกอฮอล์ จาก องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และนายอรรณพ วังศานุวัตร ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล รับมอบแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการป้องกันไวรัส COVID-19 จาก องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายอำนาจ ฐิตศิริวิริยะ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาอุดรธานี ในนามตัวแทนองค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบ โอกาสนี้ เทศบาลนครอุดรธานีขอขอบพระคุณ “องค์การจัดการน้ำเสีย” เป็นอย่างสูง พวกเราชาวนครอุดรธานีจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

วันที่เผยแพร่: 
Monday, May 18, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 67