รับมอบเครื่องไตเทียม สำหรับใช้ใน โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี 29 พ.ค. 57

สโมสรโรตารีบ้านเชียง ภาค 3340 ร่วมกับมูลนิธิโรตารีสากล และชมรมตระกูลจึง มอบเครื่องไตเทียม ให้แก่ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี วันที่ 29 พฤษภาคม 2557

จำนวนผู้เข้าชม: 802