รับมอบตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับจัดทำห้องตรวจโรค ป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

         วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ถนนเทพารักษ์ (บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี)  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานรับมอบตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับจัดทำห้องตรวจโรคป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมรับมอบ ซึ่งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ของโรงพยาบาลอุดรธานี เป็นความร่วมมือของจังหวัดอุดรธานี  เทศบาลนครอุดรธานี  โรงพยาบาลอุดรธานี และภาคเอกชน ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานีได้ทำการ Big Cleaning ปรับพื้นที่เพื่อให้พร้อมสำหรับการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับตู้คอนเทนเนอร์นั้นได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล และคุณพรเทพ ศักดิ์สุจริต นักธุรกิจชาวอุดรธานี เป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 6 เมตร รวมทั้งหมด 4 ตู้ 
         สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลอุดรธานี นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี กล่าวว่า สถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจะจัดให้มีระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ การตั้งจุดซักประวัติ , เวชระเบียน , URI Clinic , PUI Clinic , เต็นท์ผู้ป่วยรอตรวจ , ห้องตรวจผู้ใหญ่ , ห้องตรวจเด็ก , ห้องจ่ายยา และห้องพ่นยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดการระบาดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลอุดรธานีได้มีการจัดระบบบริการ จัดตั้ง ARI (Acute Respiratory Infection) clinic แบบ One Stop Service  เพื่อรองรับ คัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ จัดเตรียมความพร้อมของห้องแยกเดี่ยว หรือ modified AIIR หรือห้อง AIIR รวมถึง cohort ward จัดพื้นที่รองรับผู้ป่วยในกรณีที่พบผู้ป่วยมีอาการเข้าเกณฑ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นจำนวนมาก จัดเตรียมเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ ป้องกันตนเองให้พร้อม  และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหน่วยบริการรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทาง เช่น ลดจำนวนผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วน หรือส่งยาทางไปรษณีย์
วันที่เผยแพร่: 
Friday, March 20, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 13