รพ.เทศบาลนครอุดรธานี ตารางการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด COVID-19 เดือน พ.ย

ประกาศ รพ.เทศบาลนครอุดรธานี 
ตารางการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด COVID-19 เดือน พ.ย.
ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี 
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, November 2, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 1,047