ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ

ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล

ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล
 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, November 1, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 563