มาตรการป้องกัน COVID-19 ที่อาคารสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

         ห่างกันสักพัก อาจเป็นคำที่ใครหลายคนเคยไม่อยากได้ยิน แต่ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 อยู่ในเวลานี้ "ห่างกันสักพัก" ก็เป็นมาตรการที่สำคัญที่จะทำให้ลดจำนวนการแพร่ระบาดของ COVID-19  อย่างที่ทราบกันดีว่าโรค COVID-19 มักจะติดต่อกันผ่านทางสารคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลาย เวลาไอหรือจาม เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น หลาย ๆ ประเทศ รวมไปถึงศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคอเมริกา (CDC) ก็ได้ประกาศใช้มาตรการ Social Distancing หรือการลดกิจกรรมทางสังคมและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่ที่คนอยู่หนาแน่น และควรเก็บตัวอยู่ที่บ้าน แต่หากจำเป็นจะต้องออกมาใช้ชีวิตข้างนอกจริง ๆ ก็ควรจะยืนห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร เพราะสารคัดหลั่ง เช่น ละอองน้ำลาย น้ำมูก จะกระเด็นไปได้ไกลประมาณ 1-2 เมตร
         ทางเทศบาลนครอุดรธานีเองก็มีมาตรการในการรับมือและป้องกัน COVID-19 สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีที่ต้องคอยให้บริการประชาชนโดยการนำเอามาตรการ Social Distancing มาปรับใช้เช่นกัน โดยผู้มาติดต่อขอรับบริการที่นี่จะต้องผ่านการวัดไข้ก่อน หากพบว่าไม่มีไข้ จึงจะสามารถเข้าไปใช้บริการได้ ซึ่งทางอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีก็ได้มีเจลล้างมือตั้งไว้ให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการ
         เมื่อเข้าไปภายในอาคารแล้ว เทศบาลนครอุดรธานีก็ได้จัดให้ผู้มารับบริการนั่งเว้นระยะห่างกันหนึ่งช่วงเก้าอี้ ส่วนท่านที่ต้องใช้ลิฟท์ เทศบาลนครอุดรธานีก็ได้ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ให้ทุกท่านหันหน้าออกจากกัน โดยเป็นการหันหน้าเข้าผนังลิฟท์แทน เพื่อลดโอกาสในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้อื่น
วันที่เผยแพร่: 
Monday, March 23, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 30