มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลนครอุดรธานี ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, December 30, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 105