มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

นอกจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐอย่างโครงการ “คนละครึ่ง” และ “เราชนะ” แล้ว หลายคนอาจจะพอได้ยินมาตรการต่อเนื่องอีกหนึ่งอย่างซึ่งนับเป็นข่าวดีรับปีใหม่เชียวค่ะ นั่นก็คือ “มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564” เดิมทีมาตรการนี้กำหนดระยะเวลาไว้เพียง 2 เดือน คือ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 โดยหลังจากที่ทางสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) ได้มีมติเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีสถานธนานุบาลถือปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 แล้วนั้นล่าสุด ทาง จ.ส.ท. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้มาใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง จึงได้ขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าวไปจนถึงสิ้นปี 2564
โดยได้กำหนดการปรับอัตราดอกเบี้ยไว้ ดังนี้ค่ะ
สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2564 คิดอัตราดอกเบี้ย แบ่งเป็น
• เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ฟรี ดอกเบี้ย 2 เดือนแรก จากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน
• เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน
ส่วนผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2564 คิดอัตราดอกเบี้ย แบ่งเป็น
• เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน
• เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน
ปัญหาการเงินมีทางออกแถมยังได้รับอัตราดอกเบี้ยลดอีกด้วย ประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางไปใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ “สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี”  ทั้ง 2 แห่ง บนถนนสี่ศรัทธาและอุดรดุษฎี
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, January 28, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 54