มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 3 วันที่ 22 มีนาคม 2563 มีคำสั่งให้ปิด สถานที่ชั่วคราว จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, March 25, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 30