มอบกระเช้าและอวยพรให้นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ประธานชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนบ้านห้วยสาม สมาชิก อปพร. ประธานชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการบ้านเหล่า 2 เข้ามอบกระเช้าและอวยพรให้

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่เผยแพร่: 
Friday, January 10, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 81