พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดย ในเวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธี เดินทางมาถึงพระอุโบสถ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เชิญไปพลู 7 ใบถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลูแด่พระสงฆ์เถราจารย์ พระเถราจารย์ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถา เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัยดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาครและมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธี กล่าวคาถาตักน้ำ แล้วตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโท ประเคนภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ เพื่อให้ประธานสงฆ์อนุโมทนา ผู้ที่มาร่วมพิธีได้กรวดน้ำและรับพร

 
เวลา 12.00 น. มีการตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ให้พราหมณ์/บัณฑิต ทำพิธีบายศรีและเบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธี รับแว่นเทียนที่ 1 แล้ววักแว่นเทียนเข้าหาตัวสามครั้ง 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันออก ส่งต่อให้คนที่อยู่ทางซ้ายมือเวียนไปจนครบ 3 รอบ เมื่อครบแล้วคนสุดท้ายส่งแว่นเวียนเทียนให้พราหมณ์หรือบัณฑิตผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียน เป็นอันเสร็จพิธี
โดย ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จะเชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดอุดรธานี จากพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี ประกอบขบวนรถ 4 จังหวัด อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย และหนองบัวลำภู เคลื่อนไปยังกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดพักขบวนที่ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โรงกษาปณ์ ก่อนเชิญคนโทไปเก็บรักษาที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, April 10, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 74