พิธีเปิดงานเทศกาลสงกรานต์เมืองอุดรธานี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 17.30 น. ณ เวทีกลางถนนศุภกิจจรรยา สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ประธานชุมชนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงานเทศกาลสงกรานต์ เมืองอุดรธานี ประจำปี 2562 โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะเน้นไปที่ความสนุกสนานและสดใสแบบประเพณีไทย อาทิเช่น การรำวงย้อนยุค ,กิจกรรมประกวดดนตรีย้อนยุคจากชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี , รวมถึงการแสดงดนตรีท้องถิ่น ทั้งนี้ งานเทศกาลสงกรานต์ เมืองอุดรธานี ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2562 ณ บริเวณถนนศุภกิจจรรยา สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสามัคคีและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่น ตลาดจนเป็นการอนุรักษ์ขนบทำเนียบประเพณีของท้องถิ่นที่ดีงาม ให้กับอนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ เป็นการปลูกจิตสำนึกในการรักษาหวงแหนวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

 

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, April 17, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 494