พิธีเปิดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562

พิธีเปิดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เวทีกลางงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี
เวลา ๑๑.๐๐ น.    :   ขบวนแห่บายศรี ที่เข้าร่วมพิธีเปิด ประจำจุดตั้งขบวน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เวลา ๑๓.๐๐ น.    :   เริ่มปล่อยขบวนแห่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีไปตามถนนทหาร ผ่านอนุสาวรีย์กรมหลวง
                               ประจักษ์ศิลปาคม เคลื่อนขบวนเข้าถนนอุดรดุษฎี ผ่านห้าแยกน้ำพุตัดเข้าถนนอุดรดุษฎี 
                               ถึงวงเวียนเฉลิมพระเกียรติ (สี่แยกหอนาฬิกา) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนประจักษ์ศิลปาคม 
                               ถึงสี่แยกธรรมขันเลี้ยวขวาไปตามถนนหมากแข้ง ถึงสี่แยกถนนอธิบดีเลี้ยวซ้าย ขบวนรถ
                               บายศรีจอดโชว์บริเวณถนนอธิบดี ๑ คืน
เวลา ๑๗.๐๐ น.    :   ร่วมพิธีเปิดงาน ณ เวทีกลางงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี 
เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป   :   ชมการแสดงต่าง ๆ ภายในงาน
วันที่เผยแพร่: 
Friday, November 15, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 514