พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) พร้อมมอบนโยบาย ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี โดย นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี โดย นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี พ.ต.อ ภูมิวิทย์ เวชกามา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี 


นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเมืองที่มีประสิทธิภาพยกระดับความปลอดภัยของพื้นที่เทศบาลอุดรธานี สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด ( CCTV ) ให้เต็มประสิทธิภาพ

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, March 6, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 68