พิธีลงนามการบันทึกข้อตกลง การรวมกลุ่มพื้นที่ ในการจัดการขยะมูลฝอย

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีลงนามการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรวมกลุ่มพื้นที่ ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) กลุ่มที่ 1 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะฝอย โดยมีหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรวมกลุ่มพื้นที่ ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี โดย นายวรงค์ คลังเงิน และ เทศบาลนครอุดรธานี โดย นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่ จำนวน 50 แห่ง


ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบจัดการ กำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"ในจังหวัดอุดรธานีต่อไป

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, March 7, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 63