พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา  โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางกุสุมาลย์ พงษ์สิทธิถาวร ประธานแม่บ้านมหาดไทยอุดรธานี ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพรียงกัน จากนั้น เวลา 08.30 น. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาล และครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วย นางกุสุมาลย์ พงษ์สิทธิถาวร ประธานแม่บ้านมหาดไทยอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรอย่างพร้อมเพรียง ต่อเนื่องด้วยการร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา อย่างกึกก้องพร้อมเพรียงอย่างสมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีของชาวจังหวัดอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, July 28, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 56