ผู้ว่าฯ เยี่ยมชมและทดลองใช้งาน “นวัตกรรมอ่างล้างมือรีไซเคิล แบบมือไม่สัมผัส” ของ เทศบาลนครอุดรธานีอุดรธานี

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ จังหวัดอุดรธานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ มีกำหนดการเดินทางมาราชการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี พร้อมเยี่ยมชมและทดลองใช้งาน “นวัตกรรมอ่างล้างมือรีไซเคิล แบบมือไม่สัมผัส” ของ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งมอบของที่ตู้ปันสุข ตู้แบ่งปันน้ำใจให้กับพี่น้องประชาชน บริเวณสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี 1 (โรงรับจำนำ) และโรงพยาบาลอุดรธานี โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานี นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ผู้แทนจากบริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) จังหวัดอุดรธานี ร่วมต้อนรับ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, June 11, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 55