ปิดปาก ดีกว่า ปิดแผง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนคนอุดรธานี พร้อมด้วย นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ถนนศรีชมชื่น (บริเวณหลังเรือนจำกลางอุดรธานี) , ตลาดปรีชา , เซ็นเตอร์พ้อยท์ , ตลาดนัดรถไฟ , ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ และตลาดบ้านห้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ พ่อค้า แม่ค้า ร้านค้า ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 3 ให้พ่อค้า แม่ค้าทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาด มีเจลล้างมือ ปรุงอาหารให้ถูกสุขอนามัย และให้จำหน่ายอาหารแบบนำกลับไปทานที่บ้าน หากรับประทานที่ร้านต้องจัดโต๊ะอาหารให้ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร และยังประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงบทลงโทษของการฝ่าฝืนมาตรการ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, March 26, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 19