ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองสิม ปอดสีเขียวเมืองอุดรฯ

จากที่ผมเคยได้ประชาสัมพันธ์ถึงโครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะในเขตชุมชนทั้งสองแห่ง คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี วังมัจฉาหนองบัว และสวนสาธารณะหนองสิมเฉลิมพระเกียรติไปนั้น ในตอนนี้เทศบาลนครอุดรธานีก็ได้เริ่มดำเนินการในส่วนของสวนสาธารณะหนองสิมแล้วครับ โดยได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งนอกจากจะมีการวางศิลาฤกษ์แล้ว ยังมีการปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้พระราชทาน จำนวน 1 ต้น ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเริ่มต้นโครงการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค ให้มีสภาพสมบูรณ์ สวยงาม สอดคล้องกับสภาพปริมาณคนที่มาใช้บริการ เพื่อเป็นการเพิ่มสวนหย่อมและสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน

นอกจากการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามสบายตาขึ้นแล้ว การดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนก็มีความสำคัญไม่แพ้กันครับในเดือนมิถุนายนนี้ เทศบาลนครอุดรธานี ได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวยากจน ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนและผู้ประสบอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงินครอบครัวละ 2000 บาท จำนวน 81 ครอบครัว รวมเป็นจำนวนเงิน 162000 บาท และครอบครัวยากจนที่ประสบอัคคีภัย รวมเป็นจำนวนเงิน 132790 บาท เพื่อช่วยเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยครับ

 

จำนวนผู้เข้าชม: 331