ประชุมเตรียมมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด COVID-19

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563  ที่ ห้องประชุมหมากแข้ง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  เป็นประธานประชุมเตรียมมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด COVID-19 พร้อมด้วยนายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี คณะผู้บริหาร   ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เน้นย้ำ #อุดรต้องรอด และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ถึงแม้จังหวัดอุดรธานี ในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานีจะยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่ต้องมีแผนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด COVID-19 อย่างเข้มแข็ง ซึ่งทางเทศบาลนครอุดรธานีได้ปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้ประสานความร่วมมือ กับ อสม. ทั้ง 105 ชุมชน ลงพื้นที่สำรวจ ค้นหา ให้คำแนะนำผู้ที่มีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ให้กักตัว อย่างน้อย 14 วัน และวัดไข้ทุกวัน หากพบว่ามีไข้หรืออาการป่วยให้รีบพบแพทย์ทันที เพื่อรับการรักษาและควบคุมโรคอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ล้างทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั่วทุกพื้นที่ตลาดสด สวนสาธารณะและชุมชนอย่างเข้มแข็งต่อไป

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, December 24, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 124