ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา  สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี  นางวราพร  ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) ระลอกใหม่ แก่ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. ) จำนวน 105 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี “ชาวอุดรธานีไม่ประมาท  การ์ดไม่ตก” โดยปฏิบัติตามมาตรการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน  หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน และสแกนแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ทุกครั้ง  เพื่อการสอบสวนและติดตามหากจำเป็น พร้อมทั้งขอความร่วมมือจาก อสม. ทั้ง 105 ชุมชน ได้ช่วยกันสำรวจ ค้นหา ให้คำแนะนำผู้ที่มีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเสี่ยงอื่นๆ ให้อยู่แต่ในบริเวณบ้านของตนเองและทำงานที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน และวัดไข้ทุกวัน หากพบว่ามีไข้หรืออาการป่วยให้รีบขอรับการรักษาและแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ทราบโดยทันที เพื่อรับการรักษาและควบคุมโรคอย่างถูกต้อง ทั้งนี้  นางวราพร  ศิริประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  ได้มอบอุปกรณ์ ได้แก่ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ ถุงมือยาง  ป้ายเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ให้แก่ อสม. ทั้ง 105 ชุมชน สำหรับการปฏิบัติงานในชุมชนอย่างเข้มแข็งต่อไป

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, December 22, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 118