ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2562.

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2562 ด้วยจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้เทศบาลนครอุดรธานี จัดขบวนแห่ร่วมในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ประจำปี 2562 ซึ่งการจัดประชุมเตรียมการจัดงานในครั้งนี้ มีคณะกรรมการจัดงาน หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ติดตามผลการเตรียมการจัดขบวนแห่ และประสานงาน เพื่อให้การจัดขบวนแห่ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายรถนำขบวนและประชาสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดขบวนธงชาติ ธงเฉลิมพระเกียรติ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายขบวนนิทรรศการเครื่องสักการะบรรณาการ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายตกแต่งขบวนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง” ตอน ย้อนรอยอดีตมณฑลลาวพวน , เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดขบวนตุงหรือธงพื้นเมือง , เจ้าหน้าที่จัดรถขบวนนิทรรศการการจำลองวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฐมพยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดบริการน้ำดื่ม ซึ่งขบวนแห่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จุดเริ่มต้นขบวนแห่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มุ่งหน้าสู่สนามทุ่งศรีเมือง

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, November 28, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 119