ประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557

วันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 1,199