ประชุมประชาคมแผนชุมชนเขต 1 เทศบาลนครอุดรธานี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมชุมชนบ้านโนน นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมประชาคมแผนชุมชนเขต 1 เทศบาลนครอุดรธานี เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน พร้อมร่วมกันเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาชุมชน เขต 1 ต่อไป

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, July 10, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 52