ประชุมความคืบหน้าการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี 6 มิ.ย.57

วันที่ 6 มิถุนายน 2557 นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบ ความคืบหน้าการปรับปรุงก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 705