ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 1/2557 10 มิ.ย.57

วันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 9.30 น. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี, นายกิตติกร ทีฆธนานนท์, นายตระกูล มณีกานนท์, นายสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา, นายสุพจน์ วงศ์ใหญ่ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเทศบาลนครอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 590