ประชาสัมพันธ์ ที่ตั้งชั่วคราว สถานประกอบการนวดแผนไทย เทศบาลนครอุดรธานี

เนื่องด้วยทาง เทศบาลนครอุดรธานี ได้มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ร้านนวดแผนไทย ที่แต่เดิม ตั้งอยู่บริเวณ ริมทางเท้า ฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะหนองประจักษ์ฯ นั้น ขณะนี้ ได้ถึงกำหนดการเริ่มปรับปรุงภูมิทัศน์ดังกล่าวแล้ว ทางเทศบาลนครอุดรธานี โดยการนำของ นาย อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้แจ้งประสาน และชี้แจง กับผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทย ให้ดำเนินการย้ายสถานที่เปิดให้บริการ จากบริเวณเดิม ไปอยู่ ณ บริเวณแนวต้นสน เยื้องหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี (หลังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี) แทน เป็นการชั่วคราว
 
ในส่วนของ การปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณที่ตั้งเดิมนั้น กำหนดแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม 2557 ก่อนจะทำการย้ายร้านนวดแผนไทย ที่เปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว กลับไปยังที่ตั้งเดิม ในคราวต่อไป
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, May 22, 2014
จำนวนผู้เข้าชม: 950