ประชาสัมพันธ์และชี้แจงการดำเนินการโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบรีไซคลิ่ง ถนนเทศาภิบาล

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณถนนเทศาภิบาล เทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายกิตติกร ฑีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานี ออกประชาสัมพันธ์และชี้แจงการดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบรีไซคลิ่ง ถนนเทศาภิบาล กับประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้าที่ตั้งอยู่บริเวณนั้น โดยการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร จะเริ่มจากถนนหัวมุมลานออกกำลังกายด้านหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สิ้นสุดที่สี่แยกไฟแดงด้านหลังโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี โดยทำการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,300 ตร.ม. ความหนาเฉลี่ย 5 ซม. โดยผู้รับจ้างจะทำการย้ายเครื่องจักรเข้าบริเวณหน้างาน โดยมีลำดับการดำเนินการ ดังนี้
วันที่ 9 - 11 ต.ค.62 เวลา 08.00-17.00 น. ขนย้ายเครื่องจักรเข้าหน้างาน+งานขุด กัด รื้อ บด อัด
วันที่ 12-13 ต.ค.62 เวลา 08.00-17.00 น. งานบ่มพื้นด้วยน้ำ (รถน้ำ)
วันที่ 14-15 ต.ค.62 เวลา 08.00-17.00 น. งานลาดยาง Prime coat (สาดทรายปิดทับ)
วันที่ 16 ต.ค.62 เวลา 08.00-17.00 น. งานเจาะคลอริ่งทดสอบวัสดุชั้นรองพื้นทาง
วันที่ 17-18 ต.ค.62 เวลา 08.00-17.00 น. งานปูผิว Asphalt Concrete แอสฟัลท์ติกคอรกรีต
จึงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ หลีกเลี่ยงเส้นทางการก่อสร้างดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, October 8, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 105