ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบกิจการโรงแรมเพื่อทราบ

         ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบกิจการโรงแรมเพื่อทราบ แจ้งผู้ประกอบกิจการโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ตามคำสั่ง คสช. ที่ 6/2562 ลว. 12 มิ.ย. 2562 ให้ยื่นเอกสารแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 
 
         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง โทร. 042-325176-85 ต่อ 6111
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, August 21, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 410