ประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานกฐินสามัคคี ร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี และครอบครัว "ยอดประทุม" เพื่อทอดถวาย ณ วัดประชาชุมพลพัฒนาราม

         ประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานกฐินสามัคคี ร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี และครอบครัว "ยอดประทุม" เพื่อทอดถวาย ณ วัดประชาชุมพลพัฒนาราม ชุมชนหนองใหญ่
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในวันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 042-325176-85 ต่อ 7115, 7116 งานประเพณี ฯ สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Friday, October 11, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 255