ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการเดิน-วิ่ง วิทยาการจัดการรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน : MS Fun Run 2019

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการเดิน-วิ่ง วิทยาการจัดการรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน : MS Fun Run 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.086-8522862 งานกิจการนักศึกษา (อ.ศักรินทร์ วังคะฮาต)

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, May 30, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 169