ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

12/21/2016

         เทศบาลนครอุดรธานีได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายประกาศ

จำนวนผู้เข้าชม: 512