ประกาศ เทศบาลนครอุดรธานี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามมาตรการของ จังหวัดอุดรธานี

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามมาตรการของจังหวัดอุดรธานี
จึงของดและเปลี่ยนแปลงการให้บริการสถานที่ต่าง ๆ ในการดูแลของเทศบาลฯ ตั้งแต่วันนี้ - 12 เมษายน 2563 ดังนี้ 
- งดให้บริการศูนย์บริการเทศบาลฯ แห่งที่ 2 ถนนนิตโย เปิดใช้บริการเฉพาะศูนย์บริการเทศบาลฯ แห่งที่ 1
- งดให้บริการศูนย์บริการเทศบาลในวันเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นแจ้งตาย
- งดให้บริการพิพิธัณฑ์เมืองอุดรธานี
- งดให้บริการห้องสมุดประชาชน
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, March 24, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 29