ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี จะดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบรีไซคลิ่งถนนวัฒนานุวงศ์

         ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี จะดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบรีไซคลิ่งถนนวัฒนานุวงศ์ เริ่มจากปากซอยแยก ถ.แจ่มนุสรณ์ถึงสะพานเทศบาล 9 (ตะวันแดง) ผิวจราจรกว้างประมาณ 10.00 ม. ยาวประมาณ 580.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,800.00 ตร.ม. (ผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตแบบรีไซคลิ่ง หนา 5 ซม.) สัญญาเริ่มวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, September 27, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 265