ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง รับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2563

         ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ทั้ง 3 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิวราราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเทศบาล 8 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงสว่างสามัคคี จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปี 2563 ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
 
         สนใจติดต่อขอรับการสมัครและสัมภาษณ์ ได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง ในระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 
         และจะประกาศผล ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
วันที่เผยแพร่: 
Friday, February 7, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 867