ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้าง (งบนอก) เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองการแพทย์เทศบาลนครอุดรธานี

          ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้าง (งบนอก) เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองการแพทย์เทศบาลนครอุดรธานี

         ตามที่เทศบาลนครอุดรธานีได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบนอก) เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตราไปแล้วนั้น 

          ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่เข้ารับการสอบข้อเขียนแล้วเท่านั้น) วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. และจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี

    หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี

โทร. 042-242647

เว็บไซต์ : http://110.77.148.97:8181/hospital/newread.php?id=128

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, November 21, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 354