ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลและ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, July 9, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 332