ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร พ.ศ.2563 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563 การควบคุมตลาด พ.ศ.2563

 

 

 

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563  สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร พ.ศ.2563  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563  การควบคุมตลาด พ.ศ.2563

 

 

ดาวน์โหลด PDF :

วันที่เผยแพร่: 
Friday, July 3, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 326